Video Verticillium vlas

Tijdens de beurs Lin’Ovation heeft Romain VALADE van Arvalis de resultaten voorgesteld van het werk dat momenteel gebeurt rond Verticillium in vlas, met een focus op het Interregproject Pathoflax. Bekijk hier de video. 

Proefvelden in 2022

Ook tijdens dit laatste projectjaar leggen Inagro, ARVALIS, ILVO, LINEA en TERRE  veldproeven aan om uit te zoeken wat de beste methode is voor de geïntegreerde bestrijding van Verticillium. 

Werkpakket ‘Geïntegreerde ziektebeheersing’

Het doel van dit WP is het onder gecontroleerde omstandigheden screenen van vlasvariëteiten en biocontroleproducten (BCP, inclusief elicitoren en antagonistische stammen) voor de bestrijding van Verticillium.

Veld- en mini-plotonderzoek in 2021

Verticilliumverwelking van vlas is een ziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel die meer dan 10 jaar in de bodem kan overleven. Een onderzoek vergelijkbaar met dat van 2020 werd uitgevoerd om de geografische verspreiding van deze ziekteverwekker in de voornaamste teeltgebieden van vezelvlas te bestuderen en om de factoren te begrijpen die de aanwezigheid ervan in de bodem bevorderen..

Proefvelden vezelvlas in 2021

Binnen het Interreg Pathoflax-project werden opnieuw proefvelden vezelvlas aangelegd in de Interregregio in 2021.

Brede monitoring van vlaspercelen in 2020 en 2021

Binnen het Interreg Pathoflax-project willen we een beter inzicht krijgen in de verspreiding van Verticillium dahliae in de gronden in de Interregregio. Is de aanwezigheid van de schimmel terug te brengen tot bepaalde regio’s? Of is het voorkomen eerder perceelsgebonden?

Europees onderzoeksproject PATHOFLAX wil ziekten in vezelvlas beheersen

Frankrijk en België voorzien 80 procent van de wereldwijde productie van vezelvlas. Omdat ziekten vaker voorkomen en tot aanzienlijke opbrengstverliezen kunnen leiden, gaan elf Franse en Belgische universiteiten, onderzoeksinstellingen, sectororganisaties en bedrijven de komende vier jaar op zoek naar oplossingen om ziekten in de vlasteelt geïntegreerd te bestrijden.