Artikelen door Pathoflax User01

Proefvelden in 2022

Ook tijdens dit laatste projectjaar leggen Inagro, ARVALIS, ILVO, LINEA en TERRE  veldproeven aan om uit te zoeken wat de beste methode is voor de geïntegreerde bestrijding van Verticillium. 

Veld- en mini-plotonderzoek in 2021

Verticilliumverwelking van vlas is een ziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel die meer dan 10 jaar in de bodem kan overleven. Een onderzoek vergelijkbaar met dat van 2020 werd uitgevoerd om de geografische verspreiding van deze ziekteverwekker in de voornaamste teeltgebieden van vezelvlas te bestuderen en om de factoren te begrijpen die de aanwezigheid ervan in de bodem bevorderen..

Brede monitoring van vlaspercelen in 2020 en 2021

Binnen het Interreg Pathoflax-project willen we een beter inzicht krijgen in de verspreiding van Verticillium dahliae in de gronden in de Interregregio. Is de aanwezigheid van de schimmel terug te brengen tot bepaalde regio’s? Of is het voorkomen eerder perceelsgebonden?