Artikelen door Pathoflax User01

Terugblik op het project

Na 4 jaar grensoverschrijdende samenwerking blikken de partners terug op de resultaten van het project. In dit artikel wordt de balans opgemaakt. Klik op titel om meer te lezen.

IPM toolbox

Via dit project zijn de eerste stappen gezet voor een IPM-toolbox voor de geïntegreerde bestrijding van Verticillium in vlas.

Geslaagd slotevent PATHOFLAX

Op 13 december 2022 vond het slotevent van dit Interreg project Pathoflax plaats in Amiens in Frankrijk. Tijdens dit event werden de projectresultaten toegelicht van het vierjarig onderzoeksproject. 166 deelnemers uit de vlassector volgden met veel interesse en waardering de presentaties met de resulaten van het project. De namiddag werd aangevat met een panelgesprek waarbij […]

Monitoring Verticillium vlas

Om het belang van de ziekte in de drie regio’s te beoordelen en de cyclus van de schimmel beter te begrijpen, werden 150 vlaspercelen geselecteerd en opgevolgd bij landbouwers in de drie regio’s. Klik op de titel voor meer informatie.

Video Verticillium vlas

Tijdens de beurs Lin’Ovation heeft Romain VALADE van Arvalis de resultaten voorgesteld van het werk dat momenteel gebeurt rond Verticillium in vlas, met een focus op het Interregproject Pathoflax. Bekijk hier de video. 

Proefvelden in 2022

Ook tijdens dit laatste projectjaar leggen Inagro, ARVALIS, ILVO, LINEA en TERRE  veldproeven aan om uit te zoeken wat de beste methode is voor de geïntegreerde bestrijding van Verticillium. 

Werkpakket ‘Geïntegreerde ziektebeheersing’

Het doel van dit WP is het onder gecontroleerde omstandigheden screenen van vlasvariëteiten en biocontroleproducten (BCP, inclusief elicitoren en antagonistische stammen) voor de bestrijding van Verticillium.

Veld- en mini-plotonderzoek in 2021

Verticilliumverwelking van vlas is een ziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel die meer dan 10 jaar in de bodem kan overleven. Een onderzoek vergelijkbaar met dat van 2020 werd uitgevoerd om de geografische verspreiding van deze ziekteverwekker in de voornaamste teeltgebieden van vezelvlas te bestuderen en om de factoren te begrijpen die de aanwezigheid ervan in de bodem bevorderen..

Proefvelden vezelvlas in 2021

Binnen het Interreg Pathoflax-project werden opnieuw proefvelden vezelvlas aangelegd in de Interregregio in 2021.